Plan lekcji od 16 maja 2017
Oddziały
1A 1B 1C 2A 2B 2C
Nauczyciele
M.Koprukowniak (MK) B.Kautsch (BK) M.Jakubowicz (MJ)
A.Nadolska (AN) A.Kuchta- Harmata (KU) H.Zakrzewska (HZ)
M.Biernat-Osowska (MB) A.Dobosz (AD) K.Śliwińska (KŚ)
R.Stelmaszczuk (RS) T.Kołacz (TK) B.Sienicka- Łaźniczka (BS)
M.Kupracz (KP) K.Bobrowska (BO) E.Lipczuk (EL)
D.Stadniuk (DS) A.Pułajdowicz (PU) A.Zakrzewska (AZ)
K.Pruszkowski (PR) E.Chełmińska (EC) K.Baranowicz (KB)
M.Dąbrowski (MD) M.Gozdur (GO) B.Litwin (BL)
L.Mysiak (LM) B.Brzezowska- Lubawska (BB) K.Ufniarz (UF)
M.Gorec (MG) J.Wojtachnio (JW) G.Sykuła (GS)
M.Zakrzewska (MZ) A.Antczak (AA) T.Ks. Musiej (TM)
M.Pruszkowski (MP) D.Kidała (DK)
Sale
G1 Sala gimnastyczna 1 G2 Sala gimnastyczna 2 11 Sala gimnastyczna 11
1 Sala 1 4 Prac. geograficzna 4 5 Prac. informatyczna 5
8 Sala 8 9 Sala 9 17 Prac. matematyczna 17
20 Prac. biologiczna 20 21 Prac. fizyczna 21 22 Prac. informatyczna 22
28 Prac. chemiczna 28 29 Sala 29 30 Sala 30
31 Sala katechetyczna 31 32 Sala 32