LA SHOAH - ANKIETA

CZĘŚĆ I: DANE OSOBOWE

 1. ILE MASZ LAT?

1  Mniej niż 13 lat
  Mniej niż 15 lat
  Mniej niż 18 lat
  Ponad 18 lat

2. PŁEĆ?
 
2  Mężczyzna
  Kobieta

3. DO JAKIEJ SZKOŁY UCZĘSZCZASZ?

3  Liceum ogólnokształcące
  Technikum
  Szkoła artystyczna
 
4. DO KTÓREJ KLASY UCZĘSZCZASZ?

4  Pierwszej
  Drugiej
  Trzeciej

5. MIESZKASZ W MIEJSCOWOŚCI LICZĄCEJ:

5  Do 5000 mieszkańców
  Od 5 000 do 10 000 mieszkańców
  Od 10 000 do 30 000 mieszkańców
  Powyżej 30 000 mieszkańców


CZĘŚĆ II - POLSKA PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
 
6. CZY ZNANE SĄ CI WYDARZENIA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ?

6  Tak
  Nie

7. JEŚLI TAK, OD KOGO O NICH USŁYSZAŁEŚ? (możliwy wielokrotny wybór)

7  Rodzina
  Telewizja
  Szkoła
  Przyjaciele
  Inne:
 

8. NIEMOŻLIWE JEST DOKŁADNE OKREŚLENIE LICZBY ZAMORDOWANYCH CYWILÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.
OKREŚL JĄ W PRZYBLIŻENIU.


8  Mniej niż 5 000 000
  5 000 000 - 10 000 000
  10 000 000 - 30 000 000
  30 000 000 - 50 000 000
  Ponad 50 000 000
  Nie wiem
 
9. NIEMOŻLIWE JEST DOKŁADNE OKREŚLENIE LICZBY ZAMORDOWANYCH POLAKÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.
OKREŚL JĄ W PRZYBLIŻENIU.

9  Mniej niż 500 000
  500 000 - 1 000 000
  1 000 000 - 3 000 000
  3 000 000 - 5 000 000
  5 000 000 - 6 000 000
  Nie wiem

10. CZY MYŚLISZ, ŻE TO CO SIĘ DZIAŁAŁO W POLSCE W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ MOŻE WYDARZYĆ SIĘ PONOWNIE?

10  Bardzo prawdopodobne
  Dość prawdopodobne
  Mało prawdopodobne
  Niemożliwe
  Nie wiem
 
11. JEŚLI WYDAJE CI SIĘ, ŻE TO MOGŁOBY SIĘ WYDARZYĆ, CO POWINNA ZROBIĆ POLSKA?

11  Opracować politykę pokojowego współistnienia, przy wsparciu instytucji międzynarodowych
  Wzmocnić sojusze
  Wzmocnić swoją siłę polityczną
  Wzmocnić swoją siłę militarną
  Inne:

  Nie wiem


 CZĘŚĆ III - LA SHOAH

12. CO TO JEST SHOAH?

12  Próba wyeliminowania popularnej narodowej partii socjalistycznej
  Książka, która opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w obozach koncentracyjnych
  Eksterminacja Żydów
  Żydowski obrządek religijny
  Inne:

  Nie wiem

 13. KIEDY MÓWIMY O HOLOKAUŚCIE, O JAKIM OKRESIE HISTORII MÓWIMY?

13  Pierwsza wojna światowa
  Druga wojna światowa
  Zimna wojna
  Konflikt izraelsko- palestyński
  Inne:

  Nie wiem

  14. JAKĄ IDEĘ WYKORZYSTAŁ HITLER WPŁYWAJĄC TAK SKUTECZNIE  NA LUDZI, ŻE POPARŁ GO CAŁY NARÓD?

14  Rasa aryjska jest najdoskonalsza, dlatego jest jedyną godną życia i rządzenia
  Armia niemiecka jest najsilniejsza
  Żydzi są zbyt słabi
  Rasa aryjska jest godna życia i władania tak samo jak inni
  Inne:

  Nie wiem

15. NIEMOŻLIWE JEST DOKŁADNE OKREŚLENIE LICZBY ZAMORDOWANYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.
OKREŚL JĄ W PRZYBLIŻENIU.


15  Mniej niż 500 000
  500 000 - 1 000 000
  1 000 000 - 3 000 000
  3 000 000 - 5 000 000
  5 000 000 - 6 000 000
  Nie wiem
 
16. NIEMOŻLIWE JEST DOKŁADNE OKREŚLENIE LICZBY ZAMORDOWANYCH ŻYDÓW POLSKIEGO POCHODZENIA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.
OKREŚL JĄ W PRZYBLIŻENIU.

16  Mniej niż 500 000
  500 000 - 1 000 000
  1 000 000 - 2 000 000
  2 000 000 - 3 000 000
  Ponad 3 000 000
  Nie wiem

17. JAKIE JEST ZNACZENIE TERMINU "ENDLÖSUNG DER JUDENFRAGE" (OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII ŻYDOWSKIEJ)?

17  Eksterminacja wszystkich Żydów w Niemczech
  Eksterminacja wszystkich Żydów w Europie
  Eksterminacja wszystkich Żydów w Europie Wschodniej
  Nie wiem

18. KIEDY ROZPOCZĘŁA SIĘ "ENDLÖSUNG DER JUDENFRAGE"?

18  1933
  1936
  1939
  1941
  Nie wiem

19. KIEDY ZBUDOWANO KL DACHAU,  PIERWSZY ZORGANIZOWANY OBÓZ KONCENTRACYJNY?

19  1933
  1936
  1939
  1941
  Nie wiem

20. KIM BYŁY PIERWSZE OFIARY OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH?

20  Żydzi i homoseksualiści
  Żydzi, homoseksualiści, Cyganie, Świadkowie Jehowy, niepełnosprawni i Słowianie
  Żydzi, homoseksualiści, Cyganie, Świadkowie Jehowy, przeciwnicy polityczni, "wrogowie" państwa w ogóle
  Hebrajczycy
  Nie wiem

21. CZYM BYŁ OBÓZ ZAGŁADY?

21  Przeznaczony do pracy przymusowej  Żydów, a następnie  ich zagłady.
  Przeznaczony wyłącznie do eliminacji Żydów i Cyganów.
  Nie wiem

22. ILE OBOZÓW ZAGŁADY ISTNIAŁO?

22  3
  4
  5
  Powyżej 5
  Nie wiem

23. GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ OBOZY ZAGŁADY? (możliwy wielokrotny wybór)

23  Austria
  Białoruś
  Chorwacja
  Niemcy
  Polska
  Rosja
  Ukraina
  Inne:
 
  Nie wiem

24. KIEDY POWSTAŁ IL VERNICHTUNGSLAGER Z KULMHOF AN DER NER, PIERWSZY OBÓZ ZAGŁADY?

24  1939
  1940
  1941
  1942
  1943

25. KIM BYLI "SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA"?

25  Osoby nie będące z pochodzenia Żydami, którzy pomagali Żydom podczas Shoah.
  Żydzi, którzy zbuntowali się przeciwko nazistom.
  Osoby nie będące z pochodzenia Żydami, które pomagały Żydom podczas Shoah, których działalność została uznana przez Yad Vashem, Izraelską Narodową Organizację Pamięci o Holokauście.
  Żydzi, którzy pomagali innym Żydom podczas Shoah.
  Inne:

  Nie wiem

26. JAKI ZNAK ROZPOZNAWALNY MUSIELI NOSIĆ ŻYDZI?

26  Czarny szal na szyi
  Słowo "ŻYD" na kurtce
  Gwiazda Davida na ubraniach
  Inne:

  Nie wiem

27. DLACZEGO 27 STYCZNIA JEST DNIEM PAMIĘCI?

27  Data śmierci Anny Frank
  Data zniszczenia krematoriów
  Data przybycia Armii Czerwonej do Auschwitz
  Data wyburzenia muru berlińskiego
  Inne:

  Nie wiem

28. CZY WŁOCHY WPROWADZIŁY PRAWO RASOWE?

28  Nie
  Tak , w 1938 r
  Tak , w 1933 r
  Nie wiem

29. CZY KIEDYKOLWIEK ODWIEDZIŁEŚ OBÓZ KONCENTRACYJNY?

29  Tak - który/e:

  Nie

30. JEŚLI TAK, Z JAKIEJ OKAZJI? (możliwy wielokrotny wybór)

30  Ze szkołą
  Z parafią
  Z rodzicami lub krewnymi
  Z przyjaciółmi
  Sam
  Inne:
 

31.    CZY KIEDYKOLWIEK SŁYSZAŁEŚ O SHOAH:

31  Tak
  Nie

32. JEŚLI TAK, TO OD KOGO? (możliwy wielokrotny wybór)

32  Rodzina
  Telewizja
  Szkoła
  Przyjaciele
  Inne:
 

33.  JEŚLI  SŁYSZAŁEŚ O TYM ZDARZENIU, TO JAK JE OKREŚLISZ?

33  Tragiczne
  Mało znaczące
  Nieuniknione
  Pozytywne

34.    CZY MYŚLISZ, ŻE  SHOAH MOŁOBY SIĘ WYDARZYĆ W NASZYCH CZASACH?

34  Bardzo prawdopodobne
  Dość prawdopodobne
  Mało prawdopodobne
  Wykluczone
  Nie wiem

35. JEŻELI MYŚLISZ, ŻE MOGŁOBY MIEĆ PONOWNIE MIEJSCE, CO TRZEBA BY ZROBIĆ, ABY TEMU ZAPOBIEC? (możliwy wielokrotny wybór)


35  Promowanie pamięci o tamtych wydarzeniach
  Na poziomie szkoły podnieść poziom nauczania historii
  Promować  wzajemną tolerancję
  Inne:
 
  Nie wiem

36.    CZY WIDZIAŁEŚ FILM NA TEMAT SHOAH? (możliwy wielokrotny wybór)

36  Wybór Sophie , 1982, reżyseria Alan J. Pakula
  Shoah , 1985, reżyseria: Claude Lanzmann
  Lista Schindlera , 1993, reżyseria: Steven Spielberg
  Życie jest piękne , 1993, reżyseria Roberto Benigni
  Rozejm , 1997, reżyseria Francesco Rosi
  Train de vie , 1998, reżyseria Radu Mihăileanu
  Pianista , 2002, reżyseria Roman Polański
  The Reader , 2008, reżyseria Stephen Daldry
  Labirynt ciszy , 2014, reżyseria: Giulio Ricciarelli
  Pani z warszawskiego ZOO , 2017, reż. Niki Caro
  Inne:
 
  Żadnego


CZĘŚĆ IV - OPINIA NA TEMAT  DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI

37.    UWAŻASZ, ŻE RÓŻNORODNOŚCI MIĘDZY NARODAMI

37  Są wartością dodaną
  Są one czynnikiem osłabienia dla narodów
  Są zagrożeniem dla narodów
  Nie wiem

38. JAKIE SĄ WARUNKI TEGO, ABY KOGOŚ NAZWAĆ POLAKIEM? (możliwy wielokrotny wybór)


38  Język polski jako język ojczysty
  Bycie Polakiem przez ponad trzy pokolenia
  Być  katolikiem
  Mieć polskie obywatelstwo
  Mieć białą skórę
  Inne:
 
  Nie wiem

39. CZY CZUJESZ SIĘ GOTOWY, ABY ŻYĆ POŚRÓD OSÓB INNYCH NARODOWOŚCI?

39  Zdecydowanie tak
  Raczej tak
  Raczej nie
  Wykluczone
  Nie wiem

40. CZY MIAŁBYŚ  PROBLEM, ŻEBY MIEĆ RELACJE PRZYJAŹNI, UCZUCIOWĄ Z CUDZOZIEMCAMI?

40  Nie
  Tak, z osobami innych narodowości niż europejskie
  Tak, z osobami o innym kolorze skóry
  Tak, z Azjatami
  Tak, z wyznawcami islamu
  Tak z  wyznawcami religii żydowskiej
  Tak, z:

  Nie wiem

41
. CZY UWAŻASZ, ŻE POWSZECHNE FORMY DYSKRYMINACJI SĄ DZIŚ POWSZECHNE?

41  Tak
  Nie
  Nie wiem

42. JEŚLI TAK, JAKIE FORMY DYSKRYMINACJI SĄ OBECNIE BARDZIEJ NIEPOKOJĄCE? (możliwy wielokrotny wybór)

42  Dyskryminacja o charakterze etnicznym
  Dyskryminacja płci
  Dyskryminacja geograficzna
  Dyskryminacja między płciami
  Dyskryminacja orientacji seksualnej
  Antysemityzm
  Dyskryminacja o charakterze religijnym
  Inne:
 
  Nie wiem